logo gloed

zaterdag 15 augustus 2020
Letters

Als deze oorlog ooit nog eindigt

 Bijzonder project ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid!

Met zeer veel enthousiasme repeteren we nu voor het bijzondere project "Als deze oorlog ooit nog eindigt", . Samen met het NS-Orkest en het Klein Operakoor voeren we op 1,2 en 3 mei een reeks concerten uit als theaterstuk in het kader van “75 jaar Vrijheid”.
Uitgevoerd worden de ‘Mauthausen Liederen’ van Mikis Theodorakis in de prachtige vertaling van Lennaert Nijgh enThe Armed Manvan Karl Jenkins. De arrangementen voor  harmonieorkest en groot koor zijn gemaakt door Rob Goorhuis.
De concerten vinden plaats in het Spoorwegmuseum, het voormalige Malibaanstation, een beladen locatie. Dit was  het station vanwaar de Utrechtse Joden naar kamp Westerbork werden afgevoerd.
Voor meer informatie zie: https://www.nsharmonie.nl/75-jaar-vrijheid/ en de website van het Spoorwegmuseum.
De concerten beginnen om 20:00, de zaal is open vanaf 19:30. De toegangsprijs is € 20,-. De toegangskaarten zijn, anders dan bij reguliere UOV-concerten, verkrijgbaar bij de webshop van het Spoorwegmuseum: https://nsorkest.spoorwegmuseum.nl.
We verheugen ons zeer op deze bijzondere concerten en nodigen u van harte uit deze met ons mee te beleven.

Op 4 mei ’s avonds zal, ingepast in de dodenherdenking van acht uur, The Armed Man in het openbaar concertante worden uitgevoerd door beide koren en het NS-Orkest. Dit zal plaatsvinden op het Stationsplein bij het Centraal Station onder het “Bollendak".

 

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.