logo gloed

donderdag 4 juni 2020
Letters

Petite Messe Solennelle, Rossini

Rossini genoot al tientallen jaren van zijn pensioen toen hij zijn Petite Messe Solennelle componeerde, waarschijnlijk op verzoek van de vooraanstaande graaf Michel-Frédéric Pillet-Will om een privékapel in te wijden. Het werk, alles behalve klein, het duurt 90 minuten, is geschreven voor een klein gemengd koor, 4 solisten, twee piano’s en een harmonium. Het werd voor het eerst op 14 maart 1863 uitgevoerd in Parijs in het chique huis van de eerder genoemde graaf.voor een zeer select gezelschap. Een dag later werd het nog eens uitgevoerd voor een groter publiek, inclusief pers .
Het werk werd zeer enthousiast ontvangen. Van vele kanten werd aangedrongen het om te werken naar een versie met orkestbegeleiding. Uiteindelijk deed Rosinni dat, ook, om te voorkomen dat anderen dat zouden doen.
Rossini wilde deze versie uitvoeren in een kerkgebouw. Hij vroeg daarvoor toestemming aan de Vrouwenstemmen waren echter verboden in de kerk. Omdat vrouwenstemmen verboden waren in de kerk vroeg hij daarvoor toestemming aan de Paus, deze weigerde. Pas na zijn dood, op 24 februari 1869, werd deze symfonische versie, voor het eerst uitgevoerd in een concertzaal in Parijs.
Rossini Part PMSDe UOV voert de oorspronkelijk versie met harmonium en piano uit, en, zoals Rosinni het graag zag, in een kerk, de prachtige Utrechtse St. Aloysius.

De Petite Messe Solennelle is een bijzonder stuk.
In de eerste plaats omdat het geschreven is door een componist die gepokt en gemazeld is in de opera traditie. Dat is merkbaar, het werk lijkt een kruising tussen een geestelijke mis en een opera.
Ook bijzonder is de inzet van een harmonium in de begeleiding. In de protestants-christelijke traditie kennen we dit instrument vooral als surrogaatorgel voor de begeleiding van zang in kleine kring. In de Petite Messe Solennelle maken we kennis met de rijke mogelijkheden van dit instrument.

In zijn laatste grote werk laat Rossini nog eens zien welk een begenadigd componist hij is.
Rossini noemde de Petite Messe Solennelle zijn laatste “oudedags zonde”. In zijn naschrift spreekt hij van een “kleine armzalige mis”, die hij aanbiedt aan God met de vraag of hij, gezien zijn aanleg voor de komische opera, wel echt gewijde muziek heeft geschreven, of dat het heiligschennis is. Wat het antwoord ook is, de muziek is prachtig en we mogen Rossini zeer dankbaar zijn voor zijn zonde.

Eén van onze koorleden heeft zich verdiept in de Rossini en zijn Messe. Zijn bevindingen kunt u hier lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.