logo gloed

zaterdag 7 december 2019
Letters

Zangpedagogen

Bauwien van der Meer

Bauwien van der MeerZangpedagoge Bauwien van der Meer verzorgt de stemvorming van de alten en sopranen van het koor.

Bauwien van der Meer studeerde aan het Koninklijk Conservatorium bij Sasja Hunnego, die haar nog steeds coacht. Daarnaast volgt ze lessen bij Gemma Visser.
Haar Masterdiploma haalde ze aan de Nieuwe Opera Academie. Voor deelname aan de postmasteropleiding van het VocaalLAB kreeg ze een beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Als freelancer zingt zij nog regelmatig bij het VocaalLAB.

Bauwien van der Meer zingt vooral hedendaagse muziek. Zij zong onder andere premières van enige werken van Daan Manneke: de solo Terzijde in de werken Trajectoire en Prometheus (2008). Recente engagementen in het oratoriumcircuit waren Psalm 42 van Mendelssohn; Beatus Vir en Lauda Jerusalem van Vivaldi en het Stabat Mater van Pergolesi.

Sinds de première van de opera Dichtertje van Harke Jan van der Meulen (2009) is zij de vaste sopraan van het vocaal kwartet Quatre Bouches.
Sinds 2012 is Bauwien als zangpedagoge verbonden aan de Utrechtse Oratorium Vereniging.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.