logo gloed

vrijdag 22 oktober 2021
Letters

Passieconcert 2019 Stabat Mater, Antonín Dvořák

Vrijdag 12 april mochten we in een tjokvolle St. Aloysiuskerk het prachtige Stabat Mater van Dvořák brengen, één van de hoogtepunten van de Romantiek. Solisten warenBauwien van der Meer (sopraan), Ruth Willemse (alt), Erik Slik (tenor) en Philip Barkhudarov (bas). De begeleiding werd verzorgd door Het Promenade Orkest. De uitvoering stond zoals gewoonlijk onder leidng van onze enthouiaste vaste dirigent Roel Vogel.
Naar de mode zijn tijd heeft Dvořák zijn Stabat Mater voor een grote bezetting gecomponeed. Daarom was het koor uitgebreid met een groot aantal projectzangers en was ook voor een ruime bezetting van het orkest gezorgd. Ook het podium was stampvol.
Wat een genot zulke prachtige muziek ten gehore te mogen brengen. Muziek waarin enerzijds de grote droefheid over het leiden van een kind tot uiting komt, maar anderzijds, ook de vreugde van de hoop op het paradijs. Het werd een geweldige uitvoering waar we met trots op kunnen terug kijken. Een lang applaus van het opgetogen publiek was onze beloning.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.