logo gloed

vrijdag 22 oktober 2021
Letters

Petite Messe Solenelle, Gioachino Rossini

De generale repetitie was een koude bedoening geweest vanwege een mankement aan de verwarming in de kerk. Gelukkig was die op vrijdag 19 november 2019 gerepareerd en konden publiek en uitvoerenden zich verwarmen aan Rossini's feestelijke en operateske Petite Messe Solennelle. De St. Aloysiuskerk was volledig uitverkocht.
De solopartijen werden vertolkt door Anouk Antonissen – Sopraan, Emilie Wijers – Alt. Francis Ng – Tenor en Jouke Wijmenga – Bas. We werden begeleid door Klaas Trapman achter het harmonium en Arjen Berends achter de vleugel. Het concert werd geleid door onze vaste dirigent Roel Vogel.
De stemgroepen stonden door elkaar. Deze gemengde opstelling droeg bij aan de volle koorklank. Het aandachtig luisterend publiek kreeg waar voor zijn geld
Een langdurige staande ovatie was onze beloning.

De UOV herdacht haar overleden repetitor/pianist Eric Noya door dit concert aan hem op te dragen. Eric is 18 jaar aan ons koor verbonden geweest.

Login formulier

Toegang tot het Ledenportaal

Uw privacy

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.